X
Regulamin obiektu
Regulamin Nordowi Dwór

 

 Właściciel obiektu będzie wdzięczny za Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnianiu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

 §1

1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.

2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość, powinien zgłosić w recepcji do godziny 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obsługa uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 

§2

1. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

-warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
-bezpieczeństwo pobytu profesjonalną i uprzejmą obsługę

-sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie

-w miarę posiadanych możliwości zaoferować inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

 

2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

-udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą

-przechowywanie bagażu gości zameldowanych w obiekcie.

 

3. Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa w hotelu oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

 

§3

1. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

4. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

 

§4

1. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju od godz. 8:00 do godz. 22:00.

 

§5

1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

3. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 

§6

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

2. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia we wszystkich pomieszczeniach. Osoby łamiące niniejszy zakaz zostaną obciążone karą w wysokości 500 zł.

 

§7

1. Właściciel obiektu może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, pracowników albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.

2.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

 

§8

1. Gość w momencie zameldowania otrzymuje kartę umożliwiającą wejście do pokoju oraz wejście do obiektu w godzinach zamknięcia recepcji. Opłata za zgubienie karty wynosi 20zł.

 

Właściciel Nordowi Dwór