X
Regulamin pobytu zwierząt
Regulamin pobytu zwierząt w Nordowi Dwór

Nordowi Dwór jest obiektem przyjaznym zwierzętom, jednak mając na uwadze komfort pobytu innych Gości, osoby przyjeżdżające do hotelu ze zwierzętami obowiązane są do przestrzegania poniższych zasad.

 §1

Podstawowym warunkiem przyjazdu czworonoga jest zgłoszenie tego faktu w momencie rezerwacji terminu. Zgodę na pobyt zwierzęcia wydaje Dyrekcja obiektu lub upoważniona przez nią osoba, kierując się bezpieczeństwem i komfortem pozostałych Gości.

§2

W obiekcie Nordowi Dwór mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. 

 

§3

Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.

 

§4

Zwierzęta na terenie obiektu powinny być wyprowadzane na smyczy pod opieką i nadzorem właściciela, bądź osoby upoważnionej, w sposób uniemożliwiający ich ucieczkę, niszczenie mienia lub spowodowanie zagrożenia dla innych osób i zwierząt.

 

§5

Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, oraz na teren placu zabaw dla dzieci. Uwaga: nie dotyczy psów przewodników.

 

§6

Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu obiektu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika recepcji.

§7

Zaleca się, by zwierzęta w pokoju przebywały w specjalistycznych klatkach lub transporterach, dobranych odpowiednio do wielkości zwierzęcia. W innym wypadku wymagane jest posiadanie przynajmniej posłania dla zwierzęcia.

§8

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników oraz pościeli dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierzęcia na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokojach.

 

§9

Wszystkie szkody w mieniu obiektu bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzę będą wyceniane przez Manager obiektu Nordowi Dwór, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierzęcia.

 

§10

Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych lub jeżeli swoim zachowaniem może zakłócać wypoczynek innych Gości.

§11

W przypadku, gdy pracownicy Nordowi Dwór będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Manager obiektu będzie starał się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, obiekt zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.

 

§12

Sprzątanie pokoju, w którym przebywa zwierzę odbywa się wyłącznie podczas obecności właściciela. Prosimy o kontakt z Recepcją w celu ustalenia godzin sprzątania.

 

§13

Koszt pobytu zwierzęcia określony jest w cenniku usług.

 

§14

Obiekt zastrzega sobie prawo skrócenia pobytu Gości, którzy nie stosują się do powyższych zasad.

 

§15

Za niepoinformowanie recepcji obiektu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 150 zł za dobę.

 

 

 

Właściciel Nordowi Dwór