X
Regulamin rezerwacji
Regulamin rezerwacji w Nordowi Dwór

 

 

 

§1

Rezerwacji można dokonać w formie:

-ustnej (telefoniczna, dokonana bezpośrednio w hotelu)

-pisemnej (e-mail)

 

§2

Wysłane potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę między osobą dokonującą rezerwacji, a obiektem.

 

§3

Osoba, dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do jej zagwarantowania zgodnie z informacjami zawartymi w otrzymanym potwierdzeniu.

 

§4

W przypadku niedopełnienia warunków obiekt ma prawo anulować niezagwarantowaną rezerwację na korzyść innej osoby.

 

§5

Pozostałą kwotę (kwota podana w potwierdzeniu rezerwacji pomniejszona o kwotę wpłaconą jako jej zagwarantowanie) należy zapłacić w recepcji obiektu w dniu przyjazdu.

 

§6

Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu, obiekt nie zwraca wpłaconych środków.

 

§7

Umowa, którą stanowi potwierdzenie rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu podanym w otrzymanym potwierdzeniu.

 

§8

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, wykraczającego poza termin podany w potwierdzeniu rezerwacji. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 09:00 w dniu wyjazdu. Obsługa przedłuży pobyt w miarę możliwości.

 

§9

Spory między gościem, a obiektem będą rozpatrywane przed sądem właściwym dla siedziby hotelu.  

 

 

 

Właściciel Nordowi Dwór